Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn Công tác Tuyển sinh Đại học năm 2022 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Căn cứ Công văn số 2589/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Hướng dẫn số 932/ĐHTN-ĐT ngày 20/6/2022 của Đại học Thái Nguyên về hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022; Trường Đại học Nông lâm hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học năm 2022 như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh

Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam
hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

II. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

III. Phương thức tuyển sinh

          (1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022 (20% chỉ tiêu).

          (2) Xét tuyển dựa vào kết quả ghi trong học bạ TH phổ thông (70% chỉ tiêu).

          (3) Xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (10%)

          (4) Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển

4.1. Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thí sinh thuộc diện được Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2022 của Nhà trường được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo theo quy định.

4.2. Đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

- Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được ĐKXT theo nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

- Cách tính điểm xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT:

Tổng điểm TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 11) + điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) hoặc TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 11) hoặc điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên.

ĐXT = (ĐTBHBkỳ1-11+ ĐTBHBkỳ2-11+ ĐTBHBkỳ-12)

4.3. Đăng ký xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội năm 2022

Thí sinh có điểm xét tuyển là điểm kết quả thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được ĐKXT theo nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Thí sinh được xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

4.4. Đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện ĐKXT vào các ngành đào tạo của Trường qua hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh Quốc gia. Nhà trường thực hiện xét tuyển nguyện vọng theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Sau khi ĐKXT tại Trường tất cả thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào Trường qua hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua cổng dịch vụ công Quốc gia (chi tiết về cách thức và thời gian đăng ký thí sinh theo dõi qua kênh thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và chính thức được công nhận trúng tuyển khi có kết quả trúng tuyển từ quy trình xét nguyện vọng toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (đối với các phương thức nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường)

- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT

+ 01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin xét tuyển theo yêu cầu trên phiếu và có chữ ký của thí sinh; (Tải đơn ĐKXT tại đây)

+ 01 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển;

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học

+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022);

+ 01 bản sao Căn cước công dân;

- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực:

+ 01 phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin xét tuyển theo yêu cầu trên phiếu và có chữ ký của thí sinh; (Tải đơn ĐKXT tại: tuyensinh.tuaf.edu.vn)

+ 01 phong bì ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển;

+ 01 bản sao có công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022;

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học;

+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí
sinh tốt nghiệp năm 2022);

+ 01 bản sao Căn cước công dân.

- Đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

+ 01 phiếu đăng ký xét tuyển thẳng hoặc phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu của BGD&ĐT có đầy đủ thông tin xét tuyển và có chữ ký của thí sinh;
+ 01 phong bì ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển;
+ 01 bộ hồ sơ công chứng giấy tờ chứng minh diện xét tuyển như sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế hoặc các loại giấy tờ chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác theo đúng quy định;
+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học;
+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí
sinh tốt nghiệp năm 2022);

 + 01 bản sao Căn cước công dân.

VI. Hình thức ĐKXT (đối với các phương thức nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường)

Đối với các phương thức xét tuyển đợt 01: Kết quả Học bạ; Kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường đồng thời đăng ký nguyện vọng trùng khớp trên hệ thống tuyển sinh đại học của BGD&ĐT. Thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức dưới đây để nộp hồ sơ tại Trường:

6.1. ĐKXT trực tiếp tại địa chỉ:

Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

6.2 ĐKXT qua bưu điện: Thí sinh hoàn thiện hồ sơ và gửi theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát bưu phẩm bảo đảm gửi về địa chỉ trên. Bên ngoài bao bì ghi rõ hồ sơ ĐKXT Đại học 2022 và đầy đủ các thông tin liên lạc của cá nhân.

VII. Thời gian tổ chức tuyển sinh

7.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 20/6/2022 đến trước ngày 15/7/2022.
Thời gian công bố thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 21/7/2022.
 - Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 22/7/2022 đến trước 17h00 ngày 20/8/2022.
 7.2. Đối với các phương thức xét tuyển: Kết quả Học bạ; Kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1 tại Trường: Từ ngày 20/6/2022 đến 17h ngày 20/8/2022.

- Sau khi nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường, thí sinh phải ĐKXT nguyện vọng đợt 1 trên Cổng thông tin tuyển sinh của BGD&ĐT: Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022. Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 17/9/2022.
- Thời gian dự kiến tập trung hướng dẫn thủ tục và đăng ký xét tuyển tại trường: từ ngày 15/8-20/8/2022.

- Thời gian xác nhận nhập học đợt 1: Từ ngày 18/9/2022 đến trước 17h00 ngày 30/9/2022 (theo lịch công tác tuyển sinh Đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
           Lưu ý: Sau khi ĐKXT tại Trường tất cả thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào Trường qua hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua cổng dịch vụ công Quốc gia (chi tiết về cách thức và thời gian thí sinh theo dõi qua các kênh thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Xem tại đây) và chính thức được công nhận trúng tuyển khi có kết quả trúng tuyển từ quy trình xét nguyện vọng toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.3. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

- Thí sinh ĐKXT đợt 1: Thực hiện qua Cổng thông tin tuyển sinh của BGD&ĐT từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022. Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 17/9/2022.

- Thời gian xác nhận nhập học đợt 1: Từ ngày 18/9/2022 đến trước 17h00 ngày 30/9/2022.
7.4. Dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2022

- Nhà trường sẽ thông báo tuyển sinh các đợt bổ sung tiếp theo (nếu có) từ ngày 01/10/2022 trên website của Trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh.
- Điểm nhận hồ sơ ĐKXT các đợt bổ sung của từng phương thức không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1 theo từng ngành đào tạo.

7.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Theo quy định về khu vực, đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

VIII. Lệ phí ĐKXT

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT thí sinh thực theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương về việc nộp lệ phí nguyện vọng ĐKXT qua hệ thống phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các phương thức xét tuyển còn lại: Nhà trường KHÔNG thu lệ phí.

 IX.Thông tin liên hệ

 Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, ĐT: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng); 0979.871.910 (Cô Giang).

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Chi tiết thông báo xem tại đây.