Giới thiệu

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với 65 tổ chức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Hiện Nhà trường xếp thứ 2 toàn quốc về Kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Đào tạo hệ Đại học

Khoa Mã ngành Ngành đào tạo
Khoa Chăn nuôi thú y 7640101 Thú y
7620105 Chăn nuôi
Khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm 7540101 Công nghệ thực phẩm
7420201 Công nghệ sinh học
7540104 Công nghệ sau thu hoạch
7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
Khoa Quản lý tài nguyên 7850103 Quản lý đất đai
7850101 Bất động sản
7340116 Quản lý tài nguyên & môi trường
Khoa Nông học 7620110 Khoa học cây trồng
7620112 Bảo vệ thực vật
7620101 Nông nghiệp
Khoa Lâm nghiệp 7620205 Lâm sinh
7620211 Quản lý tài nguyên rừng
Khoa Môi trường 7440301 Khoa học môi trường
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 7620115 Kinh tế nông nghiệp
7620116 Phát triển nông thôn
Chương trình tiên tiến và chất lượng cao 7904492 Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến)
7905419 Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến)
7906425 Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến)
 

Ngành Đào tạo Cao học

STT

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

MÃ SỐ

TÊN NGÀNH

1

Thạc sĩ

8620110

Khoa học cây trồng

2

Thạc sĩ

8620105

Chăn nuôi

3

Thạc sĩ

8640101

Thú y

4

Thạc sĩ

8620201

Lâm sinh

5

Thạc sĩ

8850103

Quản lý đất đai

6

Thạc sĩ

8440301

Khoa học môi trường

7

Thạc sĩ

8620116

Phát triển nông thôn

8

Thạc sĩ

8620115

Kinh tế nông nghiệp

9

Thạc sĩ

8420201

Công nghệ sinh học

 

Ngành đào tạo Tiến sĩ

STT

Trình độ đào tạo

Mã số

Tên ngành

1

Tiến sĩ

9620110

Khoa học cây trồng

2

Tiến sĩ

9620105

Chăn nuôi

3

Tiến sĩ

9640104

Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y

4

Tiến sĩ

9620205

Lâm sinh

5

Tiến sĩ

9620107

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

6

Tiến sĩ

9850103

Quản lý đất đai

7

Tiến sĩ

9440301

Khoa học môi trường

8

Tiến sĩ

9620116

Phát triển nông thôn

HOTLINE TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Thơ

0912003756

Phòng Đào tạo

Thầy Hải

0981401678

Phòng Đào tạo

Cô Hồng

0914862828

Phòng Đào tạo

Bản đồ đường đến trường