Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và đào tạo khoa Lâm nghiệp - trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và đào tạo khoa ...

Khoa Lâm nghiệp được thành lập từ năm 1986, là một trong những khoa truyền thống của nhà trường do v...

Giới thiệu cơ sở vật chất các khoa chuyên môn

Giới thiệu cơ sở vật chất các khoa chuyên môn

Giới thiệu cơ sở vật chất các khoa chuyên môn Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Giảng đường, phòng thí nghiệm Trường Đại học Nông Lâm

Giảng đường, phòng thí nghiệm Trường Đại học Nông ...

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàn...

Trạm y tế Trường Đại học Nông Lâm Thái  Nguyên

Trạm y tế Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trạm Y tế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được xây dựng từ ngay khi Trường Đại học Nông Lâm Th...

Nhà thể thao Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nhà thể thao Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nhà thể thao Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thư viện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thư viện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được bố trí tại một toà nhà 4 tầng ...

Khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cho đến nay, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có tổng diện tích đất quản lý là 205,85ha với nhiều...

Cơ sở vật chất Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cơ sở vật chất Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên...

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được...