Tin tức - Sự kiện

Các mốc thời gian Thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi THPT 2022

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học online

 
 
          Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 08/2022/TT-BGD&ĐT thì Bộ GD&ĐT hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo và theo các hướng dẫn sau đây:
- Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển: bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT.
+ Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
+ Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.
(Theo Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH)
- Hình thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển:
Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy (bao gồm cả những thí sinh đã dự tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo) thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Số lượng các nguyện vọng thí sinh được đăng ký:
Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.
- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh (theo hướng dẫn của Bộ GDĐT) như sau:
+ Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);
+ Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường);
+ Lựa chọn ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo (mã ngành);
+ Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức);
+ Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi theo bài thi/môn thi, hoặc phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT.
- Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, vui lòng đọc thêm chi tiết tại đây: http://tuyensinh.tuaf.edu.vn/huong-dan-chi-tiet-dang-ki-xet-tuyen-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2022-dt257.html
 
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuyển sinh số