Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo đặc biệt - Học chính qui có thu nhập

Bạn muốn: - Được đảm bảo ngoại ngữ tốt; - Có kinh nghiệm, tự tin làm việc trong môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp; - Có nguồn tài chính tích lũy (150-300 triệu đồng) để lập nghiệp khi ra trường; - Được hỗ trợ tìm học bổng du học cao học Chương trình đào tạo đặc biệt – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là lựa chọn hàng đầu.