Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phát triển toàn diện, thực tiễn và hội nhập

CESC-TUAF:Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đào tạo gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

          Theo đó, chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 sẽ bao gồm nhiều chương trình chuyên đề quan trọng như: Chương trình OCOP, chương trình Bảo vệ Môi trường, chương trình chuyển đổi số hướng tới NTM thông minh, chương trình Du lịch nông thôn... Trong đó, chương du lịch nông thôn và chuyển đổi số là 2 điểm mới.

           Với chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), có 9 nội dung, thứ nhất, trong đó đáng lưu ý là giai đoạn 2021-2025 sẽ sẽ tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng kinh tế xã hội.

doi-thay-dien-mao-nong-thon-ha-noi-23-1721-1645873895.jpg

     

          Chính phủ sẽ triển khai Chương trình OCOP gắn với lợi thế vùng miền, thành lập Trung tâm OCOP Quốc gia, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị.

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 2025 gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị.

           Với chương trình chuyển đổi số, sẽ triển khai 6 nội dung, trong đó nhấn mạnh “Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025”.

            Sẽ tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn và nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý cũng như tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

           Mặt khác, sẽ tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

           Về chương trình bảo vệ môi trường, có 7 nội dung, trong đó việc thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải như: phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa... theo nguyên lý tuần hoàn.

            Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam và xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa.

             Mặt khác, sẽ đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”.

              Đồng thời sẽ tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cải thiện vệ sinh hộ gia đình.

            Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên với sứ mệnh: “Đào tạo trình độ đại học, sau đại học, NCKH và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên, môi trường tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước”. Đào tạo luôn gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa phù hợp với thị trường lao động. Quá trình dạy và học được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục trong nhà trường được kết hợp với gia đình và xã hội. Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm và tiếp cận theo hướng hòa nhập tích cực và học tập suốt đời.Trường luôn được đánh giá  là trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi môi trường và phát triển nông thôn cho các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và trong cả nước. Sinh viên của Trường có khoảng 40% là con em các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía bắc. Với mục tiêu như vậy, năm 2022, nhà trường tuyển sinh 1300 chỉ tiêu, với 20 ngành đào tạo bằng tiếng Việt, 03 ngành đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh (chương trình tiên tiến) gắn với mục tiêu của Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 và các giai đoạn tiếp theo. Đây chính là cơ hội cho các bạn trẻ lựa chọn trong quá trình định hướng nghề nghiệp gắn với Nông nghiệp.

Nguồn: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông TUAF tổng hợp

---------

TUAF - CÙNG BẠN RA THẾ GIỚI✨✨✨

🏢Địa chỉ : Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

💻 Website: http://tuyensinh.tuaf.edu.vn

📩 Email: trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn

☎️ Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng)