Học bổng

Thông báo Chương trình học bổng Darmasiswa của Chính phủ Indonesia năm học 2018 – 2019

Thông báo Chương trình học bổng Darmasiswa của Chính phủ Indonesia năm học 2018 – 2019

Thông báo Chương trình học bổng Darmasiswa của Chính phủ Indonesia năm học 2018 – 2019

Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội thông báo về chương trình học bổng của Chính phủ Darmasiswa​Indonesia cho năm 2018/2019 như sau:

Nội dung: Học tập Ngôn ngữ và văn hóa Indonesia

Thời gian đào tạo:  01 năm.

Mục đích: Khơi dậy sự yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Indonesia tới các bạn trẻ quốc tế.

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 18/2/2018.

Thông tin chi tiết xem tại đây.