Học bổng

Đăng ký phỏng vấn học bổng của Đại học NCU

Đăng ký phỏng vấn học bổng của Đại học NCU

Đăng ký phỏng vấn học bổng của Đại học NCU

Ngày 23/10/2017, Đoàn đại biểu Đại học Quốc lập Trung ương (National Central University-NCU) sẽ đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Nông Lâm và phỏng vấn các ứng viên học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14:00 ngày 23/10/2017

2. Địa điểm: Phòng họp A1, Nhà trung tâm, Trường đại học Nông Lâm

3. Các ứng viên có nguyện vọng tham gia phỏng vấn, xem thông tin tại đây và vào đường link để đăng ký với NCU đồng thời gửi thông tin đăng ký (họ tên, email, số điện thoại) về Phòng KHCN&HTQT theo địa chỉ oia@tuaf.edu.vn