Học bổng

Học bổng của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: Borlaug Fellowship Program

Học bổng của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: Borlaug Fellowship Program

Học bổng của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: Borlaug Fellowship Program thông báo tuyển chọn ứng viên. Ứng viên được lựa chọn sẽ làm việc trong 8-12 tuần với một hướng dẫn viên tại một trường đại học của Mỹ. Chương trình này yêu cầu ứng viên đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ hoặc cao hơn, đang ở giai đoạn đầu hoặc giữa sự nghiệp (tối thiểu 2 năm, không quá 10 năm nghiên cứu). Nội dung nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực như:
- Chăn nuôi, an toàn thực phẩm - thuốc kháng sinh: đào tạo hướng tiếp cận khoa học trong sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và giải quyết các vấn đề về tồn dư kháng sinh trong thực phẩm và kháng kháng sinh.
 
- Công nghệ sinh học thực phẩm: tiến hành nghiên cứu về phát triển công nghệ sinh học, dựa trên các hướng dẫn của APHIS/EPA/FDA. Cung cấp các kiến thức về quy định cho các sản phẩm hiện tại như cá hồi, tằm dâu cải biến di truyền, các nghiên cứu hệ gen trong các lĩnh vực, ví dụ với vật nuôi.
 
- Quản lý nguồn nước cho động vật thủy sinh: tiến hành nghiên cứu về quản lý chất lượng nước trong mối tương quan giữa môi trường nước và động vật thủy sinh nhằm dảm bảo việc quản lý dịch bệnh và an toàn chăn nuôi/thực phẩm, tìm hiểu và áp dụng các quy định, chính sách của FDA, FSIS, NOAA, quy định công nghiệp trong việc phát triển quản lý chất lượng nước và ngăn chặn, kiềm chế dịch bệnh hải sản.

Thông tin chi tiết link gửi kèm:

https://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program

https://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program/applying-borlaug-fellowship-program

https://www.fas.usda.gov/2018-borlaug-fellowship-research-priorities-country

https://borlaug.myreviewroom.com/

Thời hạn nộp đơn dự tuyển là 5/11/2017. 

Ghi chú: Đây là học bổng thường niên nếu năm nay các ứng viên chưa làm hồ sơ dự tuyển có thể có kế hoạch dự tuyển cho năm sau.