Học bổng

Chương trình học bổng: SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2017-2018

Chương trình học bổng: SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2017-2018

Chương trình SEARCA Regional Professorial Chair Grants được tổ chức bởi Trung tâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học về Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture-SEARCA). Mỗi khoản tài trợ tương đương 5000 USD.

 Điều kiện tham gia:     

 - Là công dân ở quốc gia thuộc Đông Nam Á, còn đang công tác và ít nhất phải là Assistant Professor

 - Có bằng Tiến sĩ liên quan đến các lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong nông nghiệp, hoặc phát triển cộng đồng nông thôn (xem chi tiết về các lĩnh vực trong bảng 1 file gửi kèm)

  - Có minh chứng những thành quả xuất sắc trong học thuật hoặc/và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.

  - Chưa nhận hỗ trợ này trong vòng 5 năm.

  - Có xác nhận của Trưởng đơn vị về chuyên môn và đạo đức.

 Đồng thời, ứng viên nhận được tài trợ phải thực hiện các điều khoản sau:

 - Dạy ít nhất 1 khóa sau đại học theo đúng chuyên môn của mình trong năm nhận được tài trợ;

- Thực hiện ít nhất 1 buổi thuyết trình về đề tài nghiên cứu tại trường đại học của mình trong thời gian nhận được tài trợ.

- Gửi cho SEARCA bản sao bài giảng khi hoàn thành chương trình tài trợ;

- Gửi bài nghiên cứu để SEARCA xuất bản.

  Hạn nộp hồ sơ: 03 tháng 03 năm 2018.

  Thông tin chi tiết xem tại đây.