Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phần mềm cổng thông tin tuyển sinh năm 2022

Ngày 01-02/7/2022, Hội nghị Tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phần mềm cổng thông tin tuyển sinh năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hải Phòng đã được triển khai.

          Ngày 01-02/7/2022, Hội nghị Tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phần mềm cổng thông tin tuyển sinh năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đại học Hàng Hải, Hải Phòng.

          Hội nghị đã triển khai Báo cáo các điểm mới của Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH và một số lưu ý trong việc triển khai công tác tuyển sinh năm 2022. Thực hiện Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và Phần mềm Cổng thông tin tuyển sinh năm 2022. Sau đó các đơn vị được chạy thử nghiệm, rà soát chức năng phần mềm tại các phòng máy để các cơ sở đào tạo khai báo thông tin tuyển sinh trình độ ĐH và chạy thử chức năng đăng kí và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

        

          Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cử 03 cán bộ tham gia tập huấn trực tiếp là PGS.TS Lê Văn Thơ - Trường Phòng Đào tạo; TS. Đào Việt Hùng -Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông; ThS. Đặng Thái Sơn - Cán bộ phụ trách Cổng thông tin tham gia Chương trình.

Nguồn: TTTS&TT

---------

TUAF - CÙNG BẠN RA THẾ GIỚI✨✨✨

🏢Địa chỉ : Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

💻 Website: http://tuyensinh.tuaf.edu.vn

📩 Email: trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn

☎️ Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng)