Thông tin việc làm

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN TUYỂN DỤNG

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức danh: Cán bộ Nghiên cứu Chính sách Đặc điểm công việc: Toàn bộ thời gian Nơi làm việc: Văn phòng PanNature tại Hà Nội Đi công tác: Theo yêu cầu công việc. Báo cáo cho: Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức danh: Cán bộ Nghiên cứu Chính sách
Đặc điểm công việc: Toàn bộ thời gian
Nơi làm việc: Văn phòng PanNature tại Hà Nội
Đi công tác: Theo yêu cầu công việc.
Báo cáo cho: Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách


Mục tiêu công việc
        Cán bộ nghiên cứu chính sách là nhân sự trực thuộc Phòng Nghiên cứu Chính sách của PanNature, có nhiệm vụ chính là thực hiện các nghiên cứu và phân tích tác động của các chính sách phát tiển lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cán bộ ở vị trí này có nhiệm vụ phát hiện các vấn đề chính sách, thúc đẩy các đối thoại, trao đổi, đóng góp các kiến nghị chính sách về môi trường nhằm giảm thiểu tác động của các hoạt động phát triển, đảm bảo an toàn môi trường và xã hội thông qua các kênh tiếp cận khác nhau ở trong nước và quốc tế.
        Mục tiêu công việc cụ thể:
 Thúc đẩy và triển khai các hoạt động, dự án nghiên cứu của PanNature về tác động của các chính sách phát triển đối môi trường.
 Thông qua hợp tác, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, tổ chức các diễn đàn, đối thoại và đóng góp kiến nghị chính sách nhằm đẩy mạnh quản trị tốt môi trường, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan;
 Tham gia xây dựng chương trình nghiên cứu và đóng góp kiến nghị chính sách của tổ chức.

       Trách nhiệm và Nghĩa vụ
 Theo dõi thông tin về chính sách, các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường hoặc có khả năng tác động lên môi trường.
 Xây dựng đề cương nghiên cứu và trực tiếp triển khai nghiên cứu. Xây dựng các báo cáo chuyên môn, tài liệu đóng góp kiến nghị chính sách dựa trên các ý tưởng đề xuất đã trao đổi với Ban Giám đốc, Trưởng phòng Chính sách.
 Trao đổi trong nhóm nghiên cứu chính sách, đề xuất các ý tưởng giám sát và góp ý chính sách về môi trường.
 Trao đổi với các chuyên gia, hợp tác thực hiện các nghiên cứu và phân tích chính sách.
 Kết nối với các cơ quan hoạch định chính sách để thúc đẩy các góp ý chính sách.
 Kết nối các đối tác, mạng lưới trong lĩnh vực chuyên môn để thúc đẩy hợp tác
nghiên cứu và đóng góp kiến nghị chính sách.
 Chủ động tổ chức công việc, đảm bảo các hoạt động dự án đúng tiến độ, hiệu quả và chất lượng cao.

 Hợp tác với các phòng chuyên môn khác trong cơ quan, đối tác trong nước và khu vực triển khai các khảo sát nghiên cứu thực địa, tổ chức các đối thoại chính sách, nâng cao năng lực cho cán bộ.
 Đóng góp ý tưởng cho đề xuất dự án, viết báo cáo dự án;
 Quản lý các tài trợ nhỏ trong lĩnh vực được giao.
 Biên dịch và biên soạn các tài liệu trong lĩnh vực liên quan khi được yêu cầu
 Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
         Yêu cầu năng lực
 Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về môi trường, luật môi trường, hoặc các chuyên ngành có liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp Thạc sĩ;
 Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm (đối với cử nhân) hoặc 03 năm kinh nghiệm (đối với thạc sĩ) tham gia thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường hoặc các vấn đề phát triển;
 Nhạy bén với các vấn đề chính sách;
 Tư duy hệ thống, có phương pháp làm việc tốt;
 Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên hoặc phát triển;
 Kỹ năng tổng hợp, phân tích, viết báo cáo tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEFL, IELTS), có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;
 Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thúc đẩy các bên cùng tham gia;
 Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu của công việc được giao.

         Điều kiện làm việc
 Được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc thiết yếu tại văn phòng và trong quá trình đi công tác tại hiện trường.
         Quyền lợi
 Hưởng lương theo theo năng lực, khả năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Trung tâm.
 Thời gian hợp đồng: cán bộ có năng lực tốt và cam kết làm việc lâu dài sẽ được ưu tiên áp dụng chế độ hợp đồng không thời hạn.
 Các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người sau khi ký hợp đồng chính thức.
         Nhân viên thuộc quyền quản lý
 Tình nguyện viên và thực tập sinh tham gia các dự án (theo chỉ định của Ban giámđốc Trung tâm)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
 Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Hòm thư 612, Bưu điện Hà Nội
 (024) 3556-4001  (024) 3556-8941
contact@nature.org.vn
http://www.nature.org.vn