Hệ liên thông, VB 2

Liên thông, văn bằng 2 chuyên ngành nông lâm nghiệp, kinh tế phát triển nông thôn

Liên thông, văn bằng 2 chuyên ngành nông lâm nghiệ...

Trường Đại học Nông Lâm Đào tạo các trình độ đại học, văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng ...