Thông tin việc làm

Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Bò Mông Việt Nam tuyển sinh khóa đào tạo cán bộ kỹ thuật

Triển khai thực hiện dự án khoa học và công nghệ "Ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hóa theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc"; căn cứ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bò Mông Việt Nam tiến hành tuyển sinh khóa đào tạo cán bộ kỹ thuật nhằm phục vụ cho dự án.

Chi tiết xem tại đây