Tin tức - Sự kiện

Tuyển chương trình Đào tạo hệ đại học Đặc biệt 2018

Khoa Công nghệ sinh học kết hợp Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm trân trọng thông báo tuyển 150 chỉ tiêu Chương trình Đào tạo hệ đại học Đặc biệt tham gia thực tập hưởng lương tại Nước ngoài chuyên ngành Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm