Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông lâm thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017.

- Thời gian thí sinh nộp phiếu ghi điểm gốc về trường: Từ ngày 01/8 đến 07/8/2017.

- Thời gian nhập học: Ngày 12 + 13 tháng 8 năm 2017.

Nhà trường đã gửi giấy báo trúng tuyển đến các thí sinh, trường hợp chưa nhận được giấy báo vẫn đến trường làm thủ tục và sẽ hoàn thiện hồ sơ trong học kỳ 1.