Tin tức - Sự kiện

Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ 2018

Căn cứ Kết luận số 1904/TB-ĐHTN-ĐT ngày 05/10/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 và kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018. Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 cụ thể như sau:

 1. Thời gian thi, hình thức đào tạo và thời gian đào tạo:
 • Thời gian thi tuyển sinh: tháng 4 và tháng 8 năm 2018
 • Hình thức đào tạo: Đạo tạo tập trung 02 năm
 1. Môn thi tuyển của các chuyên ngành đào tạo
  • Các môn thi Cơ bản và chủ chốt theo chuyên ngành đào tạo

STT

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

MÔN THI

Chủ chốt

Cơ bản

1

Chăn nuôi

Sinh lý động vật

Toán Cao cấp

thống kê

2

Thú y

3

Khoa học Cây trồng

Sinh lý thực vật

4

Lâm sinh

Nguyên lý lâm sinh

5

Quản lý Đất đai

Trắc địa

6

Khoa học Môi trường

CS KH Môi trường

7

Phát triển Nông thôn

Nguyên lý PTNT

8

Công nghệ sinh học

Sinh học phân tử

9

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

 • Môn thi Tiếng Anh
 1. Thi viết, nội dung tương đương cấp độ B
 2. Người thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi ngoại ngữ;
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận văn bằng;
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức;
 • Có chứng chỉ Tiếng anh hoặc chứng chỉ một trong các ngôn ngữ: Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, bậc 3/6 trở lên hoặc tương đương….

>>> Nội dung thông báo chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm