Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học

Trường Đại học Nông Lâm tuyển sinh các lớp đại học, văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức VLVH năm 2017 với các ngành/chuyên ngành sau:

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm tuyển sinh các lớp đại học, văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức VLVH năm 2017 với các ngành/chuyên ngành sau:
1. Ngành/chuyên ngành tuyển sinh:
 

TT

Mã ngành

Tên ngành

1

 52420201

 Công nghệ sinh học

2

 52440301

 Khoa học môi trường

3

 52510406

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

4

 52620112

 Bảo vệ thực vật

5

 52540101

 Công nghệ thực phẩm

6

 52620102

 Khuyến nông

7

 52620105

 Chăn nuôi

8

 52620110

 Khoa học cây trồng (chuyên ngành: Trồng trọt)

9

 52620113

 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

10

 52620115

 Kinh tế nông nghiệp

11

 52620116

 Phát triển nông thôn

12

 52620201

 Lâm nghiệp (chuyên ngành: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp)

13

 52620211

 Quản lý tài nguyên rừng (chuyên ngành: Quản lý tài nguyên  rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học)

14

 52620301

 Nuôi trồng thủy sản

15

 52640101

 Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược thú y)

16

 52850101

 Quản lý tài nguyên và môi trường

17

 52850102

 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

18

 52850103

 Quản lý đất đai (chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính – Môi trường)

2. Địa điểm học: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
3. Thời gian tuyển sinh:  Tháng 5 và Tháng 10 năm 2017
4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
5. Đối tượng tuyển sinh:      
- Đối với hệ đại học: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT hoặc cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề hoặc trung cấp nghề (kèm theo học bạ và bảng điểm).
- Đối với hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học: Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề đúng ngành hoặc phù hợp/gần với ngành đăng ký dự thi.
- Đối với văn bằng 2: Đã có 01 bằng tốt nghiệp đại học.
6. Thời gian đào tạo:
- Đối với hệ đại học: 4,5 năm
- Đối với văn bằng 2: 2,5 năm
- Đối với liên thông từ cao đẳng lên đại học: 2,0 năm (riêng ngành Thú y là 2,5 năm)
- Đối với liên thông từ trung cấp lên đại học: 3,0 năm (riêng ngành Thú y là 3,5 năm
7. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Nhà trường).
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề + Bảng điểm công chứng (đối với thi liên thông).
- Bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất + Bảng điểm có đóng dấu công chứng (đối với hệ văn bằng 2).
- Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương có dấu công chứng (đối với hệ đại học)
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
- 02 ảnh 3 x 4, 02 ảnh 2 x 3
- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ.
  Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Email: dtqt@tuaf.edu.vn | Hotline: 0963 681 781