Hệ cao học

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp - Forest Information Technology  (FIT) là chương trình hợp tác giữa the University for Sustainable Development Eberswalde  (University of Applied Sciences), Đức  và the Warsaw University of Life Sciences, Ba Lan .

Hạn nộp hồ sơ: 15.5.2018

Thông tin về chương trình xem tại:​ http://www.hnee.de/en/Programmes/Master-degree/Forest-Information-Technology/Forest-Information-Technology-M.Sc.-FITUseyour-chance-to-become-a-specialist-for-the-application-ofinformation-technologiesin-forestry-and-environment-This-is-your-passport-to-the-future-E1833.htm

Khung chương trình đào tạo xem tại:​ http://www.hnee.de/en/Programmes/Master-degree/Forest-Information-Technology/key-documents/Key-documents-K791.htm

Thông tin về hồ sơ/tuyển sinh xem tại : http://www.hnee.de/en/Programmes/Master-degree/Forest-Information-Technology/application-admission/Application-K1252.htm

Chi tiết liên hệ: Astrid Schilling
Tel.: +49- (0)3334- 657 167
Fax: +49- (0)3334- 657 162
E-Mail: Astrid.Schilling@hnee.de