Học bổng

Seminar "Sử dụng dữ liệu không gian trong giám sát thiên tai và môi trường

Seminar "Sử dụng dữ liệu không gian trong giám sát thiên tai và môi trường

Seminar "Sử dụng dữ liệu không gian trong giám sát thiên tai và môi trường"

Ngày 21/10/2017, Đoàn Đại biểu Đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan (National Central Unviersity - NCU) sẽ đến làm việc tại Trường Đại học Nông Lâm và tổ chức seminar "Sử dụng dữ liệu không gian trong giám sát thiên tai và môi trường" với sự tham gia trình bày của năm (05) giáo sư của NCU, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14:30 - 17:30 ngày 21 tháng 10 2017

2. Địa điểm: Phòng họp A1, Nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm

Các cá nhân có nguyện vọng tham gia seminar vui lòng đăng ký tại đường link sau:

http://girc.tuaf.edu.vn/seminar/index.php#home