Học bổng

Giới thiệu học bổng và cơ hội học tập tại Pháp

Giới thiệu học bổng và cơ hội học tập tại Pháp

Giới thiệu học bổng và cơ hội học tập tại Pháp

Nhằm giới thiệu các chương trình học bổng tại Pháp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường ĐHNL, Nhà trường phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu học bổng và cơ hội học tập tại Pháp, cụ thể như sau:

Thời gian: 10:30 ngày 09/11/2017

Địa điểm: Phòng họp A1, Nhà trung tâm

Nội dung: Giới thiệu học bổng và cơ hội học tập tại Pháp

Thành phần: Các giảng viên trẻ, sinh viên và các cá nhân quan tâm.