Học bổng

Giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD tại Trường ĐHNL

Giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD tại Trường ĐHNL

Giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD tại Trường ĐHNL

Ngày 22 tháng 09 năm 2017, Đại diện của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam sẽ đến làm việc tại Trường Đại học Nông Lâm và giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09:00 - 11:00 ngày 22 tháng 09 năm 2017

2. Địa điểm: Phòng họp A1, Nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm

3. Nội dung: Giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD

4. Thành phần: Cán bộ, giảng viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm.

Phòng KHCN&HTQT trân trọng thông báo