Tin tức - Sự kiện

Đề án Tuyển sinh Đại học 2018

  1. Thông tin chung về trường

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử

- Tên trường: Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

- Sứ mệnh của nhà trường: Đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

- Địa chỉ của trường: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ website: http://www.tuaf.edu.vn

1.2. Quy mô đào tạo

Bảng 1: Quy mô đào tạo của trường ĐH Nông Lâm

Khối ngành/ Nhóm ngành*

Quy mô hiện tại

 

 

NCS

 

Học viên CH

ĐH

CĐSP

TCSP

GD

chính

quy

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

Khối ngành I

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành II

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành III

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành IV

10

76

626

 

 

 

 

 

Khối ngành V

45

380

3823

 

 

 

 

 

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành VII

11

260

854

 

 

 

 

 

Tổng

56

716

5303

 

 

 

 

 

>>>Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm