Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2022

Đề án tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguy...

Nghị quyết phê duyệt Chỉ tiêu tuyển sinh và Kế tuyển sinh năm 2022 Trường Đại học Nông Lâm Thái Ng...

Xem thêm
Quy định về mức thu học phí đào tạo trình  tiến sĩ năm học 2022-2023

Quy định về mức thu học phí đào tạo trình tiến sĩ...

Ngày 26/6/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm phê duyệt quyết định Số 532/QĐ-ĐHNL-KHTC V/v Quy định...

Xem thêm
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật...

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp

Xem thêm
Thông báo đào tạo Thạc sĩ năm 2018

Thông báo đào tạo Thạc sĩ năm 2018

Đào tạo Thạc sĩ năm 2018 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Thông báo đào tạo Tiến sĩ năm 2018

Thông báo đào tạo Tiến sĩ năm 2018

Đào tạo Tiến sĩ năm 2018 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Các chương trình Đào tạo ngắn hạn tại Trường Đại học Nông Lâm

Các chương trình Đào tạo ngắn hạn tại Trường Đại h...

Các chương trình Đào tạo ngắn hạn tại Trường Đại học Nông Lâm cụ thể như sau:

Xem thêm
Khung chương trình đào tạo các ngành hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Nông Lâm

Khung chương trình đào tạo các ngành hệ vừa học vừ...

Khung chương trình đào tạo các ngành hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Liên thông, văn bằng 2 chuyên ngành nông lâm nghiệp, kinh tế phát triển nông thôn

Liên thông, văn bằng 2 chuyên ngành nông lâm nghiệ...

Trường Đại học Nông Lâm Đào tạo các trình độ đại học, văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng ...

Xem thêm
  Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021

Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 20...

Trường Đại học Nông lâm thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021.

Xem thêm