Hệ liên thông, VB 2

Liên thông, văn bằng 2 chuyên ngành nông lâm nghiệp, kinh tế phát triển nông thôn

Trường Đại học Nông Lâm Đào tạo các trình độ đại học, văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức VLVH năm 2018 với các ngành/chuyên ngành sau:

Ngành/chuyên ngành Đào tạo hệ VB2, Liên thông
 

TT

Mã ngành

Tên ngành

1

 52420201

 Công nghệ sinh học

2

 52440301

 Khoa học môi trường

3

 52510406

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

4

 52620112

 Bảo vệ thực vật

5

 52540101

 Công nghệ thực phẩm

6

 52620102

 Khuyến nông

7

 52620105

 Chăn nuôi

8

 52620110

 Khoa học cây trồng (chuyên ngành: Trồng trọt)

9

 52620113

 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

10

 52620115

 Kinh tế nông nghiệp

11

 52620116

 Phát triển nông thôn

12

 52620201

 Lâm nghiệp (chuyên ngành: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp)

13

 52620211

 Quản lý tài nguyên rừng (chuyên ngành: Quản lý tài nguyên  rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học)

14

 52620301

 Nuôi trồng thủy sản

15

 52640101

 Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược thú y)

16

 52850101

 Quản lý tài nguyên và môi trường

17

 52850102

 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

18

 52850103

 Quản lý đất đai (chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính – Môi trường)