Cơ sở vật chất

Giảng đường, phòng thí nghiệm Trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Nhà trường được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích 102.85 ha, gồm các khu giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng làm việc, hội trường, thư viện, nhà thể thao….Tất cả đều được thiết kế hiện đại và bố trí hợp lý với nhu cầu giảng dạy, học tập và Nghiên cứu khoa học.

Trường có 53 phòng thực hành, phòng thí nghiệm bố trí ở các Khoa chuyên môn, các Viện và Trung tâm nghiên cứu; 20 khu thực hành, mô hình thực nghiệm, nhà kính, nhà lưới, xưởng sản xuất, chuồng trại chăn nuôi…. Với tổng diện tích xây dựng là 45.936 mvà diện tích sử dụng cho thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học là 588.779 m2. Trong đó, diện tích của 53 phòng thực hành thí nghiệm trong toàn trường 5.411 m2; diện tích của nhà kính, nhà lưới là 2.700m2; diện tích của chuồng trại chăn nuôi là 4.350m2; diện tích các mô hình thực nghiệm nông lâm nghiệp là 576.318m2 . Đặc biệt, với đặc thù của một trường đại học về lĩnh vực nông lâm nghiệp, trường còn có các khu nghiên cứu phù hợp với các vùng sinh thái khác nhau (Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới phía Bắc có diện tích là 19,07 ha tại xã Thành Công - huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng; Trạm thực nghiệm lâm nghiệp tại xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang với diện tích là 110,72 ha).

 GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm 

Số lượng phòng thực hành thí nghiệm và thực tập trên hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành đào tạo về nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường.