Cơ sở vật chất

Giảng đường, phòng thí nghiệm Trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. 

          Nhà trường được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích 102.85 ha, gồm các khu giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng làm việc, hội trường, thư viện, nhà thể thao….Tất cả đều được thiết kế hiện đại và bố trí hợp lý với nhu cầu giảng dạy, học tập và Nghiên cứu khoa học.

             Trường có 53 phòng thực hành, phòng thí nghiệm bố trí ở các Khoa chuyên môn, các Viện và Trung tâm nghiên cứu; 20 khu thực hành, mô hình thực nghiệm, nhà kính, nhà lưới, xưởng sản xuất, chuồng trại chăn nuôi…. Với tổng diện tích xây dựng là 45.936 mvà diện tích sử dụng cho thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học là 588.779 m2. Trong đó, diện tích của 53 phòng thực hành thí nghiệm trong toàn trường 5.411 m2; diện tích của nhà kính, nhà lưới là 2.700m2; diện tích của chuồng trại chăn nuôi là 4.350m2; diện tích các mô hình thực nghiệm nông lâm nghiệp là 576.318m2 . Đặc biệt, với đặc thù của một trường đại học về lĩnh vực nông lâm nghiệp, trường còn có các khu nghiên cứu phù hợp với các vùng sinh thái khác nhau (Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới phía Bắc có diện tích là 19,07 ha tại xã Thành Công - huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng; Trạm thực nghiệm lâm nghiệp tại xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang với diện tích là 110,72 ha).

 GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm 

Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị của nhà trường

Bảng 1. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, nghiên cứu khoa học

TT

Tên phòng

Danh mục trang thiết bị chính

1

Phòng thực hành khoa Quản lý tài nguyên

Các thiết bị Trắc địa, viễn thám

2

Phòng thực hành khoa Môi trường

Các thiết bị Quan trắc môi trường

3

Phòng thực hành khoa Nông học

Các thiết bị Trồng trọt, BVTV

4

Phòng thực hành khoa Lâm nghiệp

Các thiết bị Lâm nghiệp, QL, BVrừng

5

Phòng thực hành khoa Chăn nuôi thú y

Các thiết bị Chăn nuôi – Thú y

6

Phòng thực hành khoa Công nghệ SH&CNTP

Các thiết bị công nghệ sinh học, CNTP, hóa sinh công nghiệp….

7

Phòng thực hành khoa Kinh tế & PTNT

Máy tính

8

Phòng thực hành Tin học

Máy tính

9

Phòng thí nghiệm Khoa học đất

Thiết bị Phân tích đất

10

Phòng thí nghiệm Môi trường

Thiết bị về công nghệ xử lý môi trường

11

Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào

Thiết bị về công nghệ tế bào

12

Phòng thí nghiệm Hoá – sinh

Thiết bị về thí nghiệm hoá – sinh

13

Phòng thí nghiệm Vi sinh vật

Thiết bị về phân tích VSV

14

Phòng thí nghiệm Nuôi cấy mô

Thiết bị về công nghệ nuôi cấy mô

15

Viện Khoa học sự sống

Phân tích các chỉ tiêu về môi trường

16

Trung tâm thực hành thực nghiệm

Địa bàn thực tập nghề nghiệp

17

Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp

Địa bàn thực tập nghề nghiệp

  • Phòng máy vi tính

Trường có 2 trung tâm máy tính gồm trên 200 máy tính, đa số là các máy tính thế hệ mới, được cài đặt mạng Internet, đáp ứng được các yêu cầu về cập nhật thông tin, phân tích số liệu, xử lý kết quả nghiên cứu của sinh viên và cán bộ hướng dẫn. Ngoài ra, còn có  máy in  màu A0 và các phần mềm chuyên dùng phục vụ cho công tác đào tạo.

  • Phòng thí nghiệm Khoa khoa học cơ bản

Phòng thí nghiệm khoa học cơ bản có diện tích là 250 m2 được chia thành các phòng bộ phận chịu trách nhiệm cho thực hành các môn cơ bản như Hóa học, sinh học, vật lý... Phòng thí nghiệm cơ bản bao gồm các trang thiết bị hiện đại có thể đáp ứng tất cả các bài thực hành cơ bản.

  • Viện khoa học sự sống

Viện khoa học sự sống quản lý hệ thống phòng thí nghiệm với diện tích sử dụng trên 1000 m2. Thiết bị thí nghiệm được trang bị hiện đại, có thể đáp ứng các nghiên cứu và thực hành thuộc nhiều lĩnh vực công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh và kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm; phân tích chất lượng đất, nước và môi trường. Trong năm 2008, Viện khoa học sự sống tiếp tục được trang bị thêm các hệ thông thiết bị hiện đại thông qua dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo” (chủ yếu dành cho công nghệ môi truờng và công nghệ sinh học) do chính phủ Italia tài trợ (1,5 triệu USD).

  • Trung tâm thực hành thực nghiệm

 Thành lập từ năm 1973 (tên ban đầu là Trại thực tập thí nghiệm). Diện tích trên 50 ha, là nơi lưu giữ đồng ruộng nguồn gen vật nuôi, cây trồng nông - lâm nghiệp. Trung tâm đã xây dựng các mô hình sản xuất cây, con, thuỷ sản, hệ thống nhà lưới, nhà kính phục vụ cho cán bộ giáo viên và sinh viên nghiên cứu, thực hành thực tập ngoài đồng ruộng. Trung tâm thực hành thực tập có đội ngũ kỹ thuật lành nghề đảm bảo xây dựng và duy trì các mô hình học tập cho các ngành đào tạo hiện tại và ngành mới.

Số lượng phòng thực hành thí nghiệm và thực tập trên hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành đào tạo về nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường.