Học bổng

Chương trình học bổng Phát triển Giáo dục Canada – ASEAN (SEED)

Chương trình học bổng Phát triển Giáo dục Canada – ASEAN (SEED)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Saskatchewan, Canada và Trường ĐH Nông  Lâm, Phòng KHCN&HTQT thông báo về chương trình học bổng Phát triển Giáo dục Canada – ASEAN (Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) của Chính phủ Canada cho sinh viên Trường ĐH Nông Lâm đi học tập ngắn hạn tại Đại học Saskatchewan.  Thông tin cụ thể như sau:

1. Chương trình học bổng này cung cấp học bổng toàn phần (bao gồm cả vé máy bay và sinh hoạt phí) cho sinh viên và nghiên cứu sinh Trường ĐH Nông Lâm để thực hiện nghiên cứu và học tập ngắn hạn tại Đại học Saskatchewan, Canada (dưới 12 tháng).

2. Đối tương: Là sinh viên Trường ĐH Nông Lâm

+ Sinh viên đại học: Đã hoàn thành ít nhất 1-2 năm học;

+ Sau đại học: Hoàn thành ít nhất 1 học kỳ đối với thạc sĩ và 2 học kỳ đối với nghiên cứu sinh;

3. Yêu cầu: Thông thạo tiếng Anh;

4. Hạn đăng kí danh sách gửi về Phòng KHCN&HTQT: Trước ngày 20/03/2018 (gửi qua các đơn vị hoặc đăng ký trực tiếp với Phòng KHCN&HTQT). Nhà trường sẽ xét chọn và gửi danh sách cho Đại học Saskatchewan trước ngày 30/3/2018;

5. Thông tin chi tiết xem tại http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ cô Hằng – Phòng KHCN&HTQT địa chỉ email oia@tuaf.edu.vn.