Thông báo

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT

xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Nông lâm

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 07/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019;

Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;

Công văn 2832/BGDĐT-GDĐH ngày 02/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm năm 2019, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung đại học đợt 1 năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT (Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Cụ thể như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu xét bổ sung

Ngưỡng điểm xét tuyển bổ sung đợt 1

Theo điểm thi THPT quốc gia

Theo

học bạ THPT

1

Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản)

7340120

A00,B00,C02,A01

16

17.0

17.0

2

Công nghệ sinh học

7420201

B00,B02,B05,B04

15

13.5

17.0

3

Khoa học môi trường

7440301

D01,B00,A09,A07

15

13.5

18.0

4

Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT)

7904492

A00,B00,A01,D10

10

13.5

19.0

5

Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y)

7640101

A00,B00,C02,D01

15

13.0

17.0

6

Chăn nuôi thú y

7620105

A00,B00,C02,D01

15

13.0

15.0

7

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00,B00,C04,D10

15

13.5

17.0

8

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

7540106

A00,B00,D01,D07

15

13.5

17.0

9

Khoa học cây trồng

7620110

A00,B00,C02,B02

16

13.5

17.0

10

Lâm sinh

7620205

A00,B00,C02,B02

15

20.0

17.0

11

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

A01,A14,B03,B00

15

18.5

17.0

12

Kinh tế nông nghiệp

7620115

A00,B00,C02,A10

17

13.5

18.0

13

Công nghệ thực phẩm (CTTT)

7905419

A00,B00,D08,D01

10

13.5

20.0

14

Kinh tế nông nghiệp (CTTT)

7906425

A00,B00,A01,D01

10

14.0

20.0

15

Quản lý đất đai

7850103

A00,A01,D10,B00

15

13.0

17.0

16

Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên)

7850101

C00,D14,B00,A01

15

13.5

17.0

17

Quản lý thông tin

7300205

D01,D84,A07,C20

15

15.0

17.0

 

Ghi chú:

 - Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 30/8/2019 (theo dấu bưu điện).

   Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.

 - Điện thoại hỗ trợ: 0912 003 756 (Thầy Lê Văn Thơ)

 - Thông tin chi tiết xem tại website: www.tuyensinh.tuaf.edu.vn