Thông báo

Thông báo Lễ Khai giảng đợt 1 năm 2024 Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

CESC-TUAF: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học thái Nguyên trân trọng thông báo tới các anh chị học viên đã trúng tuyển vào Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Nhà trường tới dự lễ Khai giảng đợt 1 năm 2024. Cụ thể như sau:

 Thời gian: 8h.00 Chủ nhật, ngày 07/1/2024
 Địa điểm: Hội trường Phân hiệu Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh
 Địa chỉ: 511 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

#TUAF
#đào_tạo_từ_xa
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Trung tâm Tuyển sinh và Truyền Thông TUAF
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐇𝐨̣𝐜 𝐍𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧
Đ/𝐜: 𝐓𝐏 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟖𝟔 𝟒𝟓𝟒 𝟗𝟗𝟗 - 𝟎𝟗𝟕𝟗𝟖𝟕𝟏𝟗𝟏𝟎
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐭𝐮𝐚𝐟.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: @𝐓𝐔𝐀𝐅𝟏𝟗𝟔𝟗
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐮𝐲𝐞𝐧𝐬𝐢𝐧𝐡.𝐭𝐮𝐚𝐟.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧