Ngành đào tạo Tiến sĩ

Ngành đào tạo Tiến sĩ

Các ngành đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Nông Lâm

STT

Trình độ đào tạo

Mã số

Tên ngành

1

Tiến sĩ

9620110

Khoa học cây trồng

2

Tiến sĩ

9620105

Chăn nuôi

3

Tiến sĩ

9640104

Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y

4

Tiến sĩ

9620205

Lâm sinh

5

Tiến sĩ

9620107

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

6

Tiến sĩ

9850103

Quản lý đất đai

7

Tiến sĩ

9440301

Khoa học môi trường

8

Tiến sĩ

9620116

Phát triển nông thôn

9

Tiến sĩ

9420201

Công nghệ sinh học