Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch " Tuần sinh hoạt công dân, người học" năm 2023 dành cho sinh viên K55

Ngày 28/8/2023, Trường ĐH Nông Lâm ban hành Kế hoạch số 760/KH-CTHSSV về " Tuần sinh hoạt công dân, người học" năm học 2023 -2024 dành cho sinh viên K55.