Cơ sở vật chất

Giới thiệu cơ sở vật chất các khoa chuyên môn

     Khoa Nông học, dãy nhà làm việc gồm 2 tầng dành cho lãnh đạo và các bộ môn. Trong đó có 3 phòng thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên. Ngoài ra khoa còn có 2 nhà lưới và một số mô hình rèn nghề và thực hành đáp ứng đầy đủ cho công tác thực hành, rèn nghề và nghiên cứu chuyên sâu cho cán bộ, nghiên cứu sinh,  học viên và sinh viên. Trong đó khoảng 01ha trồng hoa, 04 ha trồng cây ăn quả, 0,7 ha trồng chè, 1,6 trồng lúa và các hoa mầu khác. 01 xưởng sản xuất phân vi sinh.

 

Dãy nhà làm việc của Khoa Kinh tế & PTNT và Khoa Khoa học cơ bản gồm 2 tầng với diện tích là 776 m2. Phòng thí nghiệm bộ môn hoá, sinh của Khoa Khoa học cơ bản với diện tích là 80 m2.

 

Khoa Chăn nuôi với 1 dãy nhà gồm 03 tầng diện tích 960 m2 với 05 phòng thí nghiệm, 01 nhà điều hành trại lợn gồm 2 tầng với diện tích là 339 m2 và hơn 2 ha trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ công tác rèn nghề, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ. Khoa 01 Bệnh xá thú y rộng 200 m2 phục vụ thực tập, thực hành của khoa.

 

 

Dãy nhà của Khoa Môi trường và Khoa Quản lý tài nguyên với diện tích khoảng 500 m2. Phòng thí nghiệm của Khoa môi trường gồm 2 phòng với các máy móc, thiết bị hiện đại,… Phòng thí nghiệm của Khoa Quản lý tài nguyên được trang bị các máy đo đạc bản đồ, máy kinh vĩ, máy thuỷ chuẩn, định vị GIS,…

Khoa Lâm nghiệp gồm 1 dãy nhà 2 tầng diện tích 786 m2, 01 phòng thí nghiệm thực hành, khu vườn ươm và trồng cây lâm nghiệp rộng khoảng 02 ha.

Khu nhà làm việc của Khoa công nghệ sinh học rộng 500 m2, 3 phòng thí nghiệm rộng 200 m2 với đầy đủ trang thiết bị hiện đại