Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1969, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

1.Sứ mạng "Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam".

2.Mục tiêu “Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có năng lực hội nhập quốc tế, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và hội nhập quốc tế”

3.Với tổng diện tích là  250,85ha. (Trong đó)

-  Diện tích đất tại trường xã Quyết Thắng Tp Thái Nguyên: 102.85ha

- Trạm nghiên cứu Sơn Dương, Tuyên Quang 138ha

- Trạm nghiên cứu cây trồng ôn đới tại Nguyên Bình, Cao Bằng 19ha

 Diện tích sử dụng

- Nơi làm việc, nơi ở: 63.084m2

- Phòng học Giảng đường: 16.487m2, có 05 khu giảng đường chính (Giảng đường A, B, C, D, giảng đường Trung tâm ĐT&PTQT) và các lớp học nằm xen với văn phòng các khoa, trung tâm

- Nơi vui chơi giải trí (có mái che): 3.000m2

- Xưởng thực tập" 483m2

- Vườn hoa cây cảnh: 50.000m2

- Sân vận động: 12.000m2