Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019

Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

SĐT Trưởng khoa

1

7640101

  Thú y 

  (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y)

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Văn, Hóa
  4. Toán, Văn, Anh

 

TS. Phan Thị Hồng Phúc

0988706238

 

2

7620105

  Chăn nuôi 

  (chuyên ngành: Chăn nuôi thú y)

3

7540101

  Công nghệ thực phẩm

  1. Toán - Lý - Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Văn, Địa
  4. Toán, Địa, Anh

 

TS. Nguyễn Văn Duy

0915384836

4

7420201

  Công nghệ sinh học

5

7540104

  Kỹ thuật thực phẩm

6

7540106

  Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

  1. Toán - Lý - Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Văn, Địa
  4. Toán, Địa, Anh

7

7850103

  Quản lý đất đai

  (Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính – Môi trường)

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Lý, Sinh
  3. Toán, Địa, Anh
  4. Văn, Sinh, Địa

 

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

0915590066

 

8

7340116

 

  Bất động sản

  (chuyên ngành: Quản lý & kinh   doanh bất động sản)

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Lý, Sinh
  3. Toán, Địa, Anh
  4. Văn, Sử, Anh

9

7850101

  Quản lý tài nguyên & môi trường 

  (Chuyên ngành: Du lịch sinh thái & Quản lý tài nguyên)

  1. Văn, Sử, Địa
  2. Sử, Văn, Anh
  3. Toán, Hóa, Địa
  4. Văn, Sinh, Địa

10

7620110

  Khoa học cây trồng

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Văn, Hóa
  4. Toán, Sinh, Địa

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

0912386574

 

11

7620112

  Bảo vệ thực vật

12

7620101

  Nông nghiệp 

  (Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao)

13

7620205

  Lâm sinh

  (Chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp)

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Văn, Hóa
  4. Toán, Sinh, Địa lý

 

PGS.TS. Trần Quốc Hưng

0912450173

0868499873

14

7620211

  Quản lý tài nguyên rừng 

  (Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học)

  1. Toán, Lý, Anh
  2. Toán, Khoa học tự     nhiên, Địa lý
  3. Toán, Văn, Sinh
  4. Toán, Hóa, Sinh

15

7440301

  Khoa học môi trường

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Địa, Văn
  4. Văn, Hóa, Giáo dục công dân

 

 

PGS.TS. Đỗ Thị Lan

0983640105

0913189377

16

7510406

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Địa, Văn
  4. Văn, Hóa, Giáo dục  công dân

17

7320205

  Quản lý Thông tin

  1. Toán, Văn, Anh

 2. Toán, GDCD, Anh

 3. Toán, Sử, Địa

 4, Văn, Địa, GDCD

18

7620115

  Kinh tế nông nghiệp

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Văn, Hóa
  4. Toán, Sinh, Địa

 

TS. Hà Quang Trung

0983640154

 

 

 

19

7620116

  Phát triển nông thôn

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Văn, Hóa
  4. Toán, Sinh, Địa

20

7340135 

  Kinh doanh Quốc tế (Chuyên ngành xuất nhập khẩu nông lâm sản)

  1. Toán, Lý, Hóa

  2. Toán, Hóa, Sinh

  3. Toán, Văn, Hóa

  4. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

21

 7620114

  Kinh doanh Nông nghiệp (chuyên ngành Quản trị kiinh doanh nông nghiệp)

  1. Toán, Lý, Hóa

  2. Toán, Hóa, Sinh

  3. Toán, Văn, Hóa

  4. Toán, Lý, Giáo dục công dân

22

7904492

  Khoa học & Quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Lý, Anh
  4. Toán, Địa, Anh

 

TS. Dương Ngọc Dương

0904 153 608

02083 751 216

23

7905419

  Công nghệ thực phẩm
(Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Sinh, Anh
  4. Toán, Văn, Anh

24

7906425

  Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

  1. Toán, Lý, Hóa
  2. Toán, Hóa, Sinh
  3. Toán, Lý, Anh
  4. Toán, Văn, Anh