Hệ đại học chính quy

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Mã trường: DTN

  1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

       - Tổng chỉ tiêu: 1.300 (Tuyển sinh toàn quốc)
       - Ngành tuyển sinh:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

1

7640101

Thú y
(Chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y)

170

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Văn, Anh

2

7620105

Chăn nuôi
(Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y)

110

3

7540101

Công nghệ thực phẩm

90

1. Toán - Lý - Hóa

2. Toán - Hóa - Sinh

3. Toán - Sinh - Địa

4. Toán - Sinh - Anh

4

7420201

Công nghệ sinh học

50

5

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

30

6

7540106

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

50

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Sinh, Địa

4. Toán, Địa, Anh

7

7850103

Quản lý đất đai

(Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính – Môi trường)

70

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Sinh

3. Toán, Địa, Anh

4. Văn, Sinh, Địa

8

7340116

 

   Bất động sản

  (Chuyên ngành: Quản lý & kinh   doanh bất động sản)

40

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Sinh

3. Toán, Địa, Anh

4. Văn, Sử, Anh

9

7850101

Quản lý tài nguyên & môi trường

(Chuyên ngành: Du lịch sinh thái & Quản lý tài nguyên)

70

1. Văn, Sử, Địa

2. Sử, Văn, Anh

3. Toán, Hóa, Địa

4. Văn, Sinh, Địa

10

7620110

Khoa học cây trồng

80

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Sinh, Địa

11

7620112

Bảo vệ thực vật

40

12

7620101

Nông nghiệp (Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao)

50

13

7620205

Lâm sinh:(Chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp

50

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Sinh, Địa lý

14

7620211

Quản lý tài nguyên rừng:

(Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng)

 

60

1. Toán, Lý, Anh

2. Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý

3. Toán, Văn, Sinh

4. Toán, Hóa, Sinh

15

7440301

Khoa học môi trường

60

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Địa, Văn

4. Văn, Hóa,

Giáo dục công dân

16

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

40

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Địa, Văn

4. Văn, Hóa,

Giáo dục công dân

17

7620115

Kinh tế nông nghiệp

70

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Sinh, Địa

18

7620116

Phát triển nông thôn

50

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Sinh, Địa

19

7904492

Khoa học & Quản lý môi trường
(Chương trình tiên tiến)

40

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Lý, Anh

4. Toán, Địa, Anh

20

7905419

Công nghệ thực phẩm
(Chương trình tiên tiến)

40

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Sinh, Anh

4. Toán, Văn, Anh

21

7906425

Kinh tế nông nghiệp
(Chương trình tiên tiến)

40

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Lý, Anh

4. Toán, Văn, Anh

 

Tổng

1.300

 

  1. Phương thức tuyển sinh: Năm 2018, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức

      - Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

       Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

      - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông.

* Điều kiện tham gia xét tuyển:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

* Hồ sơ xét tuyển theo học bạ gồm:

+ Học bạ THPT (bản photo công chứng)
+ Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
+ Đơn xét tuyển (theo mẫu của trường ĐHNL)

  1. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh:
    Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
    Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

      - Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh trường Đại học Nông lâm (khu hành chính B) tâm bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.
       - Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.
       - Đăng ký trực tuyến tại đây

Thầy Thơ: 0912 003 756; Cô Hà: 0912973729; Thầy Trung: 0912150620 hoặc: 02806.285103