Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến năm 2020

Đăng ký Nguyện Vọng 1

Lưu ý: Khi nhập điểm trung bình môn sử dụng dấu chấm . (ví dụ: trung bình môn 8.7 nhập vào: 8.7)

Đăng ký Nguyện Vọng 2

Lưu ý: Khi nhập điểm trung bình môn sử dụng dấu chấm . (ví dụ: trung bình môn 8.7 nhập vào: 8.7)

Trong trường hợp không đăng ký được vui lòng liên hệ BP kỹ thuật được trợ gúp đăng ký: 0987.008.333

Điều kiện xét tuyển:

+/ Tổng điểm trung bình chung học kỳ 1 + (điểm TBC học kỳ 2 x 2) của lớp 11 hoặc 12 từ 15 điểm trở lên

+/ Hạnh kiểm khá trở lên

-----------------------------------------------Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên

Email: tuyensinh@tuaf.edu.vn

Hotline: 0208.655.98.98