Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến năm 2021

Đăng ký Nguyện Vọng 1

Lưu ý: Khi nhập điểm trung bình học kỳ sử dụng dấu chấm . (ví dụ: trung bình môn 8.7 nhập vào: 8.7)

Đăng ký Nguyện Vọng 2

Lưu ý: Khi nhập điểm trung bình học kỳ sử dụng dấu chấm . (ví dụ: trung bình môn 8.7 nhập vào: 8.7)

Trong trường hợp không đăng ký được vui lòng liên hệ BP kỹ thuật được trợ gúp đăng ký: 0987.008.333

Điều kiện xét tuyển:

+/ Điểm xét tuyển là điểm TBC học tập lớp 11 (Học kỳ 1 + Học kỳ 2 * 2)

+/ Hoặc(Điểm TBC học kỳ 1 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 2 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên

-----------------------------------------------Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên

Email: tuyensinh@tuaf.edu.vn

Hotline: 0912.003.756